Landheilsa – Loftgæði –Lýðheilsa

Málþing

Landheilsa – Loftgæði – Lýðheilsa

Föstudaginn 16. nóvember 2012, kl. 13.30-16.30

Askja, stofa 132, Háskóli Íslands

Ráðstefnan er öllum opin og aðgangur er ókeypis.

Landgræðsla ríkisins og Umhverfisstofnun í samstarfi við Embætti landlæknis halda málþing um loftmengun af völdum jarðvegsryks föstudaginn 16. nóvember.  Heilnæmt andrúmsloft  eru mikilvæg lífsgæði. Í andrúmsloftinu er ógrynni ýmis konar agna eða svifryks, sem myndast bæði af völdum náttúrunnar sjálfrar og af mannavöldum. Svifryk hefur neikvæð áhrif á heilsu manna, einnig svifryk af jarðefnauppruna þótt þar
sem um að ræða „hreint“ ryk. Rykmengun frá iðnaði og útblæstri bíla hefur
gegnum árin fengið mikla athygli en minna hefur farið fyrir umræðu um ryk sem
rekja má til uppblásturssvæða, landbúnaðar eða gosösku. Á málþinginu er augum
beint að rykmengun með jarðefnauppruna, áhrifum hennar á heilsu og hvað hægt er
að gera til að lágmarka hana. Losun agna og mengandi efna út í andrúmsloftið
stjórnast því m.a. af ráðstöfun lands, skipulagi, umgengi við framkvæmdir,
ástandi vistkerfa og jarðvegsrofi.

Málþingið er þverfaglegt og er ætlað sem vettvangur milli náttúruvísinda, lýðheilsuvísinda, hagfræði, stjórnsýslu, landnotenda og framkvæmdaaðila.

Dagskrá ráðstefnunnar  er hægt að nálgast á: www.land.is og www.ust.is

Ef þið óskið frekari upplýsinga, sendið þá tölvupóst til Önnu Maríu Ágústsdóttur (annamaria@land.is) eða Þorsteins Jóhannssonar (thorsteinnj@umhverfisstofnun.is).

Landgræðsla ríkisins, Umhverfisstofnun og Embætti landlæknis

This entry was posted in Fréttir. Bookmark the permalink.

Comments are closed.