Framkvæmdastjóri Vesturlandsskóga

Starf framkvæmdastjóra Vesturlandsskóga er laust til umsóknar.

Starfið fellst í umsjón og rekstri Vesturlandsskóga sem er landshlutaverkefni á sviði nytjaskógræktar sem starfrækt hefur verið frá ársbyrjun 2000. Starfssvæði Vesturlandsskóga er allt Vesturland, frá Kjósarsýslu að Gilsfjarðarbotni.

Hæfniskröfur: Háskólapróf í skógfræði. Reynsla af vinnu í skógrækt og stjórnun. Þekking á stjórnsýslu og meðferð fjármuna. Agi til að vinna sjálfstætt, skipulagshæfileikar og lipurð í
mannlegum samskiptum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra  náttúrufræðinga.

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2013. Umsókn þarf að fylgja náms- og starfsferilsskrá.  Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og gengið verður frá ráðningu fljótlega eftir að umsóknarfrestur er liðinn.

Ráðið verður í starfið til tveggja ára með möguleika á ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veita: formaður stjórnar Guðbrandur Brynjúlfsson s- 844 0429, buvangur@emax.is og starfsmaður Vesturlandsskóga Guðmundur Sigurðsson s- 862 6361 gudmundur@vestskogar.is.

Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt fylgigögnum til Vesturlandsskóga á rafrænu formi:vestskogar@vestskogar.is eða á pappírsformi:

Vesturlandsskógar,

Hvanneyrargötu 3, Hvanneyri, 311 Borgarnes.

This entry was posted in Fréttir. Bookmark the permalink.

Comments are closed.